Caroline Prising

Vem är Caroline?

 Jag tror på förändring, kraften i närvaro, ödmjukhet och att allt som sker är som gåvor som kan leda oss mot djupare rikedom. Jag har fått ta emot många gåvor i form av olika svåra omständigheter, och som i längden bidragit till ett djupare förhållningssätt, tillit och ödmjukhet. På riktigt liksom. Genom mina egna upplevelser och svårigheter kan jag därför i ärlighet, närvaro och genuinitet möta klienter i deras svårigheter. En av gåvorna är faktiskt att få vara en del i en annan människas förlösande förändring. 

Mina första sex/sju år kantades av rätt så röriga omständigheter.  Manipulation, bråk och psykisk ohälsa var tidigt på tapeten. Och utan riktig trygghet eller omfamning av den närhet som alla barn längtar efter, lärde jag mig försvarsmekanismer och förhållningssätt till kaoset jag upplevde och mottog. Jag lärde mig dock av min mamma att se till möjligheterna i livet och våga ge mig hän för livets äventyr.

Så med iver att få leva mer fritt, tryggt och kärleksfullt började jag söka efter något annat och fann det i den buddistiska filosofin och en buddistisk lärare. Under sju års tid praktiserade, studerade och mediterade jag utifrån den tibetanska buddismens filosofier, under nära guidning av min lärare. Efter sju år kom jag naturligt att börja söka mig till modern västerländsk forskning för att fördjupa mig inom bl.a. människans medvetande, kroppen och allt som hör mänskligt mående och förändring till. Heartmath, applicerad kvantfysik och olika professorer och lärda fick nu visa vägen. Intressant nog insåg jag likheterna mellan den buddistiska filosofin och kvantfysiken. Allt är ju egentligen detsamma. När möjligheten kom följde jag ett råd jag tidigare fått av min lärare, att leda människor i meditation och retreats. 

Samtidigt som jag läste på och utbildade mig och fortsatte min resa rasade livet på i högt tempo och under några år år var det som om dramatik, utmaningar och svårigheter var min signatur. Bland annat fick jag uppleva djup sorg och mörker efter min brors självmord. Men. Med djup övertygelse, även om det inte alltid kände så, var jag övertygad om att upplevelsen kunde vändas till en gåva och jag tillät mig att gå igenom det jag behövde, för att jag visste att det skulle komma något större ut ur det. Vilket är sant. 

Mitt möte med hypnosens värld och inte minst hypnosterapeuten Jack Johansen kom i samband med en utmattning och som jag idag tackar min lyckliga stjärna för. För genom Jack och hans hypnosutbildning var det som om jag äntligen hittat den nyckeln jag så länge omedvetet letat och djupt längtat efter. Både för att jag visste att detta var nyckeln till alla mina tidigare utbildningar men inte minst för att jag äntligen kunde släppa taget om sår och  begränsande övertygelser som hållit mig tillbaka i så många år. Hypnosen skakade om mig från grunden, och ledde till verklig förändring. 

Livet är magiskt och jag skulle ödmjukt och med djup respekt vara en del av din resa mot ett liv i ökad frihet, trygghet och tillit. Utbildningar och erfarenheter

2020 Certifierad Hypnosterapeut, National Guild of Hypnosis.

2019 Hypnotherapy for internal change, Marisa Peer.

2019 Motivation, effektivitet, arbetsglädje, Skandinaviska ledarhögskolan.
2018 Certifierad Första hjälpen i psykisk ohälsa, Karolinska Institutet.
2018 Certifierad Sorgbearbetningsterapeut, Svenska institutet för sorg.
2017 Certifierad Transformationscoach, Instans Transformation.
2017 Nature Quest Retreat (3 dygn i skogen utan mat).
2017-14 Meditationsledare, Skärva Gård.
2016 Certifierad HRV-tränare, HRV Sverige.
2016 Resanterapi, Stockholm.
2015 Retreatledare, Skärva Gård.
2014 Legitimerad gymnasielärare i religion och engelska.
2013 MBSR, åtta veckors mindfulnessträning, Stockholm.
2010 Healing Disturbing Emotions Retreat, 7 dagar, Barcelona.
2010 Hayagriva Tantric Retreat, 30 dagar i tystnad, Dharamsala.
2010/09 Buddhist Higher Studies, Dharamsala.
2008 Nung ne Purification Retreat, 8 dagar, London.
2008 Chenreizig Retreat, 3 dagar London.
2008 Medicin Buddha Retreat, 5 dagar, Riga.
2007 Reiki Level 1, Katmandu.
2007 Medicin Buddha Retreat, Goa.
2007 Lamrim Retreat, 30 dagar ensam tystnad, Pokhora.
2007 Lamrim Retreat,10 dagar, Kathmandu.
2007 Lamrim Retreat, 10 dagar, Kathmandu.
2007 Dalai Lama Summer Teachings, 7 dagar, Dharamsala.
2007 Lamrim Retreat, 10 dagar, Dharamsala.
2007 Dalai Lama Winter Teachings, 14 dagar, Dharamsala.

"Life will give you whatever experience is most helpful for the evolution of your consciousness" Eckart Tolle

Caroline Prising
0733979857
hej@transformationsbyran.se
ekerö & digitalt via zoom