Hypnos

Det mytomspunna tillståndet

Tänk att ett litet ord kan väcka så mycket. Hypnos. Tanken att förlora kontrollen skrämmer många, att någon annan ska bestämma över oss.

Vilken tur att hypnos inte handlar om att förlora kontrollen. Utan i kombination med terapi, leda klienter till raka motsatsen. Till att faktiskt ta kontrollen över och släppa våra begränsade försvarsmekanismer. 

Intresserad? Läs mer eller hör av dig!

"If you can't control your mind, everything and everyone will" Joe Dispenza 

Hypnos och thetavågor

Precis innan vi vaknar och somnar passerar vi alla ett ögonblick av thetavågor. För en kort stund rör vi oss bortom vårt tröga och rationella medvetandet för att vara i ett tillstånd av mottaglighet, fria associationer och obegränsade möjligheter. Eftersom de flesta av oss är ovana vid att hålla oss kvar, går det nästintill magiska ögonblicket snabbt förbi. Vår hjärna rör sig även i thetavågor när vi för en stund slukas av en film, serie eller en bok. Likadant är det när vi flyter in i dagdrömmar. Dessa tillstånd är mer eller mindre det samma som hypnos vilket med andra ord är ett helt naturligt tillstånd och som vi upplever varje dag.

Som hypnosterapeut hjälper Caroline människor att röra sig i thetavågor och ta tillvara på och nyttja möjligheterna i tillståndet för djup, emotionell och kraftfull terapi . 

Vissa är skeptiska till hypnos p.g.a. den direkt felaktiga bild och missuppfattning som råder.  En anledning till det har med själva ordet hypnos att göra. Ordet som myntades på 1800-talet härstammar från det antika grekiska ordet "hypno" som betyder sömn och som därmed antyder att hypnos skulle handla om ett drömskt tillstånd utan medveten närvaro eller kontroll. 

En annan anledning är att hypnos och hypnotisörer ofta setts på med mystik som innefattar oförklarliga fenomen, förhöjda i dunkel, med kontroll och makt över människor. Många äldre illustrationer visar till exempel en manliga hypnotisör klädd likt en trollkarl och som blickar ner på en försvarslös kvinna. Som endast med sin blick hypnotiserar och därmed kontrollerar henne. 

Hypnos har dock ingenting med vare sig sömn, frånvaro, kontroll eller ens mystik att göra. När vår hjärna rör sig i thetavågor och vi befinner oss i det hypnotiska tillståndet kan vi höra ljud runtomkring oss, på samma sätt som när vi är djupt inne i en film, så stör de oss inte. Likadant är det mer våra tankar. I hypnos kan det dyka upp tankar men de är långt färre och försvagade. Hypnos innebär inte heller att vi förlorar vår kontroll. I själva verket kräver hypnos ett samarbete mellan hypnotisören och den hypnotiserade, eller ett kontrakt om man så vill. Den som ska bli hypnotiserad behöver förbinda ett mentalt kontrakt med hypnotisören och vilja följa dess anvisningar. Om viljan inte finns, blir hypnotisörens ord verkningslösa. 

Även om vi i det hypnotiska tillståndet är bortom vårt analytiska och kritiska tänkande förlorar vi aldrig vår kontroll.  För även om det medvetna sinnet är förpassat till kulisserna så är det aldrig helt bortkopplat. Det betyder att vi i hypnos aldrig skulle säga eller göra något som går emot vår vilja, eller berätta något som vi absolut inte vill.  

Alla kan gå in i ett hypnotiskt tillstånd och nå bortom det kritiska tänkande men vissa kan behöva träna på att tillåta sig bli mottagliga för att följa instruktioner som för en bortom det medvetna. Den tilliten som krävs för att följa någon annans anvisningar kan för en del upplevas som om de förlorar kontrollen. 

Hypnos är, kort sagt, ett naturligt tillstånd som kan vara oerhört kraftfullt om det tas till vara på och används på rätt sätt. Enligt olika källor lär sju minuter i thetavågor och hypnos motsvarar mellan en till tre timmars sömn. Många lämnar därför en hypnossession med förnyad energi och kraft. 

Naturligt - Det hypnotiska tillståndet är inget konstigt utan kan liknas vid känslan att gå helt upp i en bok eller film eller en dagdröm och något vi går igenom var morgon och kväll. 

Egenkontroll - I ett hypnotiskt tillstånd gör eller säger man ingenting som går emot ens moral och man kan alltid gå ur den hypnotiska loopen. Det vanligaste är att klienter vill vara kvar i tillståndet så länge som möjligt.

Alla kan - Alla kan lära sig att gå in i ett hypnotiskt tillstånd. För många är det enkelt och sker omedelbart medan vissa kan behöva lite träning.


 

“Change will lead to insight far more often than insight will lead to change.” Milton Erickson

Självhypnos

All hypnos är självhypnos vilket betyder att det är vi själva som får våra hjärnvågor att röra sig i långsammare thetavågor och gå in i det hypnotiska tillståndet. Även om det är lyxigt att bli ledd in i hypnos så finns det möjlighet att lära sig att gå in i hypnos när man själv vill och känner för det. 

Inte minst har det visat sig särskilt kraftfullt att leda sig själv in i självhypnos precis när vi vaknar och innan vi somnar, då vi är som mest mottagligt för förändring.

 

Våra medvetanden 

Vi människor är så mycket mer komplexa än vad de flesta av oss anar och mycket mer styrda  av våra undermedvetna program än vad vi kanske skulle vilja. Våra olika sinnen finns där för att värna om vår överlevnad och för att skydda oss från faror. Men som vi vet leder sällan våra tankar oss till lösningar. Antingen hittar sinnet på sanningar eller så når det insikter som inte har en chans mot det undermedvetna sinnet. I själva verkat är det till och med så att våra medvetanden ofta sätter käppar i hjulet. Vilket är beklagligt. När vi börjar skrapa på ytan och når bortom våra medvetanden blir det snart uppenbart hur enastående vi som varelser egentligen är och vilket mirakel det är att vi lever. Hypnosterapi är ett fantastiskt tillstånd eftersom det öppnar upp för människor att bli mer obegränsade, fria och mer av det de egentligen är. 

Det medvetna sinnet

Vårt medvetna sinne är vårt korttidsminne och som logiskt, rationellt, analytiskt och påhittigt försöker skapa mening till våra upplevelser. Det hantera vad vi ska komma ihåg och vad som kan falla i glömska. 

Även om många av oss sätter stor tilltro till vår närvaro så är vårt medvetna sinne i själva trögt, långsamt och riskerar att fastna i kreativa och påhittade tankegångar. Medan det ser till att tränga bort viss information som inte upplevs meningsfullt klamrar det sig fast vid andra logiska resonemang som sinnet har fått för är av godo. Som att vi tror att varaktig lycka finns i ett särskilt resultat, person eller omständighet och så länge vi saknar det så kan vi inte vara lyckliga.

Vårt medvetna sinne är även vårt svagaste sinne och som verkar genom av elektriska impulser. När vi tänker för mycket och "hamnar i huvudet" riskerar mängden elektriska impulser överhetta systemet. När hjärnan utsätts för överhettning under längre tid börjar den släcka ner vilket minskar vårt minne, logik och analysförmågorna. I förlängningen kan det leda till utmattning och utbrändhet. Vilket vi ser mycket av i vår stressiga värld idag.

Många av oss tror att vi har kontroll och koll på läget genom vårt förnuftigt och logiska tänkande. Men sanningen är den att det medvetna sinnet endast utgör 5 % vår vakna tid och är inte alls så aktivt och användbart som vi tror.  Faktum är att det medvetna tänkandet alltid förlorar mot det undermedvetna sinnet. Sanningen är att det medvetna sinnet reagerar mellan sex till elva sekunder efter vårt blixtsnabba undermedvetna sinne. När en tanke väl når vårt medvetna tänkande är ögonblicket och möjlighet till aktion är redan förbi. Det är därför det inte går att förändra beteenden genom viljestyrka eller resonemang utan kräver djupare operationer än så.

För att värna om det medvetna sinnet och använda dess styrka och potential är meditation, yoga och träning givande och stärkande. Genom att vara närvarande i nuet och i kroppen minskar vi risken för överhettning. Och samtidigt får vi tillgång till sunda kreativt resonemang och att se möjligheter i olika situationer.  

Det undermedvetna sinnet

Vårt undermedvetna sinne fattar minst tusen blixtsnabba beslut åt oss varje dag. Det agerar i sådan hastigheter att vi sällan är medvetna om det förrän några sekunder senare då vi upplever reaktionens effekter i form av tankar och känslor. Så medan det medvetna sinnet är långsamt, kreativt och analytiskt, agerar det undermedvetna blixtsnabbt och instinktivt utifrån inlärda försvarsmekanismer och förhållningssätt som vi lärde oss som barn. Från det att vi är i mammas mage till vi är ca sex/sju år lär vi in våra försvarsmekanismer och förhållningssätt som blir det undermedvetna som vi brottas i tonåren och i vuxen ålder.  

Även om det undermedvetna sinnet har till uppgift att skydda oss är ca 70% av våra inlärda undermedvetna insikter antagonistiska, begränsande och direkt självsaboterande. Det betyder att vi under ca 65% av vår vakna tid - eller ca 11 timmar om dagen undermedvetet fattar beslut som inte främjar våra mål och önskningar. I själva verket lever de flesta av oss som slavar under våra automatiska program under större delen av våra liv, utan att vi inser det. Eftersom majoriteten av våra invanda mönster är begränsande och negativa, så är det som om vi dagarna i ända går runt och skjuter oss själva (och andra) i foten. Om vi på djupet skulle inventera våra liv skulle vi säkert bli förargade och chockade till hur stor del vi hålls tillbaka av självsaboterande försvarsmekanismer. Och när vi tittar på surmulna, trötta eller aggressiva andra så kan vi bara ana vilka försvarsmekanismer de lyder under.

Till skillnad från det medvetna sinnet som verkar med elektriska impulser i hjärnan är inte det undermedvetna sinnet förpassat till vår fysisk kropp. Istället rör sig det undermedvetna mer dynamiskt, både i och utanför kroppen. Heartmath Institute har studerat människans magnetfält och konstaterar att vårt medvetande sträcker sig så långt som tre meter utanför vårt kropp. Starkast är det naturligtvis allra närmast kroppen och ca en meter ut från kroppen. Det betyder att vårt undermedvetna sinne uppfattar sådant som vårt medvetna sinne inte har lilla minsta aning om. Magkänslan och intuition är sådant som vårt undermedvetna har snappat upp utan medvetandets vetskap.  

Idag vittnar många om att det går att leva ett liv som i himlen snarare än i helvetet, det gäller bara att släppa taget om vissa undermedvetna program, lägga in nya och så mycket som möjligt vara närvarande i nuet.  


Det omedvetna sinnet

Vårt djupaste medvetandet är det omedvetna sinnet som upprätthåller de automatiska livsbejakande processerna som hjärtslag och andning. Det styr även våra nervsystem och immunförsvar. Det har även visat sig att våra känslor "skapas" i det omedvetna sinnet - baserat på inlärda skyddsmekanismer i det undermedvetna sinnet och det medvetna sinnets impulser i hjärnan. Tillsammans utgör de en kanal för de känslor som skapar i det omedvetna. 

Det omedvetna sinnet är vårt allra djupaste sinne och innefattar det som många refererar till som vår själ. I detta sinne vilar allt det vi fått med oss i från tidigare liv och det som vandrar vidare till nästa. I djup hypnos går till att få tillträde till det undermedvetna sinne och är en oerhört kraftfull upplevelse. Upplevelsen är så djup att den vanliga världen känns helt bortkopplad.  Vissa som upplevt detta djupa tillståndet har kunnat se likheter med deras upplevelser med människor som upplevt nära döden upplevelser. I detta tillstånd går det att komma åt immunförsvaret och frisätta de begränsningar som styr det. Det kan dock kräva mycket träning för att få tillträde till detta tillstånd. 

"The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change." Carl Rogers

Caroline Prising
0733979857
hej@transformationsbyran.se
ekerö & digitalt via zoom