Hypnosterapi

Vad vill du ha hjälp med?

Hypnosterapi är oerhört kraftfullt och den terapiform som verkligen fungerar. Det finns egentligen inga vanor, åkommor eller trauman som inte går att bli av med. Finns viljan, finns (för)lösning. Alltid.  

Den form av hypnosterapi Caroline arbetar med riktar sig mest mot att läka olika typer av undermedvetna trauman som begränsar och håller människor tillbaka. Caroline jobbar även med klienter som vill sluta röka, gå ner i vikt osv men när man vill det vilar det ofta andra djupare program och trauman som är viktiga att befrias ifrån först."Change the way you look at things and the things you look at change." Wayne Dyer

Dynamisk emotionell hypnosterapi

Dynamiska och emotionell hypnosterapi går djupt och är en oerhört kraftfull terapiform. Det handlar om att finna, möta, släppa taget och bli fri från begränsande undermedvetna program för sedan skapa nya, gynnsamma och mer stöttande förhållningssätt.

Dynamisk emotionell hypnosterapi tar avstamp i anknytningspsykologin och tanken att beteenden, känslor och vanor påverkas av vår anknytning till föräldrar, syskon och omgivningen under våra första levnadsår. Psykologin ser de två första åren som de viktigaste men neurologisk forskning visar att anknytning och försvarsmekanismer lärs in fram till sex/sju års ålder, då hjärnan ständigt opererar i thetavågor. Barns förmåga till medveten närvaro, fantasi och kreativitet har att göra med thetavågorna och att de är ständiga mottagare av sin omvärld, istället för det blixtsnabba reagerande tillståndet vi befinner som i  vuxen ålder. Våra skyddsmekanismer i vuxen ålder kommer ifrån starka emotionella upplevelser vi hade som barn och när vi upplevde vår trygghet och närhet hotad. 

Nyckeln till trygghet, tillit och mental stillhet vilar därför i bearbetning och inte minst förlösning av bortträngda och särskilt starka upplevelser då vi som barn upplevde vår trygghet, omsorg och närhet hotad. Intressant nog landar många klienter i helt andra starka upplevelser som ligger till grund för deras otrygghet och rädslor än vad deras logiska medvetet har trott.

Det händer dock att klienter landar in i minnen som är bortom detta liv. Oavsett vad man tror om tidigare liv så har alla de klienter som hamnat i ett annat liv nått oerhörda resultat. Många gånger förbluffade över deras upplevelser men samtidigt lättade. Dessa klienter har i de flesta fall sökt försoning med en eller båda förälder utan att riktigt bli kvitt sin gnagande och begränsande mönster. Genom att finna det verkliga ursprunget till programmet så blir förändringen kraftfull och varaktig. 

En kvinna sökta upp Caroline för att gå ner i vikt men ganska fort kom det fram att hon inte alls ville gå ner i vikt. Tillsammans gick vi bakåt och det blev snart tydligt att hennes övervikt i själva verket var en undermedveten skyddsmekanism som bottnade i sexuellt övergrepp hon utsatts för som barn. Hennes undermedvetna fann det viktigt att skydda henne från de fruktansvärda upplevelserna och skydda henne -  genom att göra henne så oattraktivt som möjligt för att inte riskera att bli utnyttjad igen. Det tog några månader innan kvinnan kontaktade mig och förklarade att hon utan problem, utan ens att banta hade förlorat mängder av kilon och att hon började tycka om sin kropp. 

"Just like a single cell, the character of our lives is determined not by our genes but by our responses to the environmental signals" Bruce Lipton

Kvantfysisk hypnosterapi

Med kvantfysisk hypnosterapi appliceras olika tekniker för att omedelbart komma åt undermedvetna blockeringen, likt en sylvass nål som spräcker sönder en ballong. Terapin går ut på att i ett hypnotiskt tillstånd ställa penetrerande frågor och genom olika tekniker spräcka sönder de begränsade övertygelser.  

Dagens forskning visar hur vi är vibrerande energifält som kommunicerar med oss själva och vår omvärld genom våra medvetanden. I många år sågs den materiella världen som frånskild oss och något vi endast observerade.  Genom modern teknik har forskare världen över dock konstatera att vi snarare är dynamiska varelser som simulerar våra upplevelser. Vad det betyder är att vi till stor del skapar den värld vi verkar i Forskning tyder på att upp till 70% av våra upplevelser kommer ifrån vår inre simulering som skapar vår omgivning. En hissnande tanke som skapar oändliga möjligheter för förändring och magi i vardagen. 

I korthet handlar kvantfysisk hypnosterapi om att komma åt undermedvetna eller omedvetna övertygelser som antingen bottnar i egna upplevelser i detta liv, tidigare liv, eller genom s.k. morfiska fält. Modern forskning visar att vi inte inte bara påverkas av vårt egna undermedvetna material utan i hög grad även laddar ner och tar in andras övertygelser. Som om vi skulle vara bärare av en sändare som är ständig kanal för andras åsikter som laddas ner till våra egna. Tankegångar och åsikter från familjen, vänner, skolan, samhället och media kan ha en direkt kanal in i vårt medvetande och skapar övertygelser som ofiltrerat blir vår verklighet som vi tar tillflykt till.

En kvinna sökte upp Caroline för att undersöka varför hon inte blev gravid när läkarna inte kunde hitta något fysiskt del på henne. Efter bara en session blev det tydligt att hon på ett djupare plan inte ville ha barn. Hon var nämligen rädd att barnet skulle komma mellan henne och hennes man. Efter tre år av olika medicinala försök blev kvinnan gravid bara två månader efter vår session. 

kraftfulla suggestioner

Förändring framåt

För kraftfull och varaktig förändring krävs det att man först löser upp knutar i det emotionella bagaget för att sedan blicka framåt och skapa nya förhållningssätt och upplevelser. Med släppta begränsningar och särskilda språkliga tekniker gör hypnostillståndet det möjligt att öppna upp för en helt ny framtid. Även om hypnos inte har något med magi att göra, så är det näst intill magiskt att uppleva den djupa förändring och de nya upplevelser som hypnossessionerna bidrar till. 

"It's not your job to like me - it's mine." Katie Byron

Hur går en session till?

När vi bokat tid får du ett bekräftelsemail med information och frågor du ska svara på och skicka innan sessionen. 

Vi inleder med ett kort samtal och dina svar du skickat in och reder ut eventuella frågor om hypnos eller sessionen. Du får sedan uppleva några enkla hypnotiska övningar för att få en glimt av hypnos och testa din mottaglighet. 

Efter det är det dags att sjunka ner i fåtöljen och guidas in i hypnos, landa bortom ditt medvetande och kritiska tänkande. När du befinner dig i den hypnotiska loopen kommer vi tillsammans undersöka dina undermedvetna program för att sedan agera för att du ska bli kvitt dem. 

En session varar mellan 2 till 2.5 timmar. Efteråt har du möjlighet att dela dina upplevelser och ha ett samtal om sessionen.

Ett tips är att ge dig själv tid efter sessionen och låta sessionen och sessionens upplevelser få sjunka in. Många klienter har upplevt det skönt med en lång stillsam promenad efteråt eller en dusch, hälsosam mat och vila. Oavsett är en stunds egentid att rekommendera. 

"Once you learn what the disease or physical block has to teach you and  finally let go of the emotional issues stored in the cells, then, and only then, can real healing begin on all levels - emotional, spiritual and physical." Brandon Bays

Caroline Prising
0733979857
hej@transformationsbyran.se
ekerö & digitalt via zoom